rozwiązanie umowy o pracę na czas określony


Artykył zawiera wnikliwe omówienie kodeksów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych a zarówno problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania opłaty wypłacanych z funduszu. W publikacji opisano.


kadry online

Podręczny zestaw kodeksów z obszaru prawa pracy na skutek któremu osoby którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych będą mogły sprawdzić czyli potwierdzić zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami.

Więcej

płace kadry

System okresowych ocen pracowniczych jest wprzódy zadomowiony w wielu firmach w Polsce jednak w wielu przypadkach nie działa prawidłowo. Równie wiele firm nie zdecydowało się go wprowadzić do tej pory. Dlaczego w taki sposób się dzieje?.

Więcej

kodeks pracy art 30

Artykuł o kadrach i płacach kładzie napór na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło znajomości nie tylko dla pracowników kadr niemniej jednak na rzecz wszystkich zatrudnionych.

Więcej


biuro rachunkowe trójmiasto

Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowaniapp Zasada sumowania okresów ubezpieczenia zatrudnienia i zamieszkaniapp Zasada zachowania praw nabytychpp Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju uzyskiwania pracypp.

Artykył zawiera wnikliwe omówienie kodeksów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a zarówno problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania opłaty wypłacanych z funduszu. W publikacji opisano zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym między innymi zadania dotyczące: obowiązku prowadzenia aktywności socjalnej i wyjątki od niego, ustalania i treści regulaminu ZFŚS, relacji pośród pojęciem aktywności socjalnej pracodawcy a definicją wyznacznik socjalnego, sposobów wykazywania kryteriów socjalnych, środków ochrony prawnej, powstania i zakończenia aktywności funduszu. Rozważania przedstawione w artykule poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i trybunałów apelacyjnych, także literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii opisano liczne przykłady i rzeczowe rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu. Lektura na rzecz pracodawców i pracowników działów personalnych, którym ułatwi prowadzenie aktywności socjalnej. Pogłębiona rozkład artykułów prawa również bogate orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje także pragmatyków prawa pracy, w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów. Wniosek o zezwolenie na pracę na rzecz cudzoziemca WZÓR. Pozostałe zasady w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. faktyczny sposób wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający podejrzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, reguły zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego przekazanie do pracodawcy użytkownika.. reguły dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i peryfraza wybranych artykułów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie obszaru prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta personalne pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w ramach przedsiębiorstwa podejście biznesowe

Czytaj więcej


Copyright © 2019 systemy kadrowo płacowe