Dokumentacja pracownicza

foto

Regulacje prawne w obszarze postępowania

Regulacje prawne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego.

Zobacz więcej ...

foto

dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa zmiany

dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa - zmiany od 1 stycznia 2020 roku i sytuacja kryzysowa powoduje wiele zmian i niepewności. W chwili obecnej zapewne borykają się Państwo z licznymi wyzwaniami, jednakowoż dodatkowo poszukują Państwo odpowiedzi na wiele pytań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zapraszamy do skorzystania z wideoszkolenia „Dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa”. Będzie to znakomita okazja, by otrzymać wiadomość.

Zobacz więcej ...

foto

Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej

Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia.

Zobacz więcej ...

foto

System tradycyjny EZD systemy dziedzinowe

System tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, w jaki.

Zobacz więcej ...

foto

Dokumentacja pracownicza umowa o pracę Opodatkowanie

Dokumentacja pracownicza umowa o pracę. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 systemy kadrowo płacowe